Filtrační nuče

7.12.2010

-jsou využívány při sedimentaci a odvodnění. Většinou se nepoužívá žádného tlaku pouze působení gravitace.
Pro dostatečnou propustnost se používají monofilní tkaniny nebo síta.

Filtrační nuč s popruhy na vytažení