Filtrační plachetky

15.11.2010

Filtrační plachetky

– jsou nejčastějším uplatněním filtrů v kapalné filtraci a používají se na tzv. kalolisech v celém průmyslu.

Již z názvu vyplývá, že se jedná o lisování a separaci kalu (kalolis = kal a lis).  Jde o tlakové diskontinuální zařízení, různých konstrukcí a má širokou škálu velikostních druhů od zkušební velikostí 30×30 cm, až po velké průmyslové zařízení 200×200 cm.

Toto zařízení má velkou variabilitu pro použití v různých prostředích i teplotách, což ovlivňuje i použitelnost filtrační tkaniny na danou filtraci. Vzhledem k pracovnímu tlaku se volí filtrační tkaniny s určitou pevností a tažností, protože filtrační tkanina je tlačena suspenzí a pracovním tlakem na filtrační desku s výstupky a dochází tak k mechanickému opotřebení oděrem. Filtrační plachetka by měla bez mechanického opotřebení filtrovat i několik tisíc pracovních cyklů, kdy cyklus může trvat i několik hodin. Pro zlepšení filtrace se po určitém počtu cyklů zařazuje regenerace filtračních plachetek.

Jedna z variant kalolisu využívá tzv. membránové desky, které mají schopnost díky použití tlakového média (tekutiny nebo vzduchu) filtrační část desky zvětšit, čímž dojde k protitlaku na provozní tlak a větší účinnosti filtrace.  Dochází tak k většímu namáhání na plochu filtrační plachetky. U tkanin z monofilu se někdy proto používá tzv. sendviče, kdy filtrační plachetka z monofilových tkanin je doplněna tzv. podložní plachetkou, která má funkci ochrannou – dilatační. Prodlouží se tak životnost filtrační přepážky.

Filtrační plachetky jsou navěšeny na filtračních deskách, kterých je takový počet, jakou kapacitu potřebujeme
přes kalolis filtrovat. Kalolisy se dělí na otevřený a uzavřený typ. Z hlediska filtrace je tato informace důležitá proto, že při otevřeném typu, je vyveden výtok filtrátu z každé desky samostatně ven a je tedy možné kontrolovat nejen čistotu filtrátu, ale zároveň je i snadné zjistit, kterou plachetku je zapotřebí vyměnit.

Na tomto zařízení je možné provádět regeneraci nejen protitlakem ale i kyselením, pokud to podmínky dovolí.

Filtrační plachetka je buď spojena krčkem, přes který natéká filtrační směs při filtraci anebo je přehozena a v místě nátoku směsi stažena šroubením.

Na starších typech těchto zařízení se používaly a někde ještě používají filtrační pásy.

Největší užití má v potravinářském, keramickém, hutním, sklářském a vodohospodářském průmyslu. Pro lepší separaci podílu se často používají flokulanty. 

Používané materiály:

PP polypropylen

PA polyamid

PES polyester

Polytetrafluoretylen

Příklady plachetek:

Filtrační plachetka pro K400 

Filtrační plachetka pro K600 s použitým materiálem Multi, Mono/Multi a Mono/Mono

Filtrační plachetka na PUTSCH vrchní se zátěrem, spodní se zátěrem a spodní i vrchní se zátěrem

Filtrační plachetka na K1500 se zátěrem a uchycením na suché zipy

Filtrační plachetka na K800 přehazovací