Filtrační sendviče

7.12.2010

– skládají se z drenážní a filtrační části, kde drenážní-podložní část je ochranná a vrchní část je filtrační.

Jako filtrační část se používá materiál splňující filtrační požadavky zákazníka, jako drenážní část se používají různá síta splňující požadované technické zadání prostředí.

Jejich použití je patrné ve složce Vložky a pásy do odstředivek.