Filtrační pásy a vakuové filtry

7.12.2010

– dříve hojně rozšířené v potravinářském průmyslu, využívají k filtraci podtlak přes síťový stůl nebo buben. I tyto filtry jsou vyráběny převážně ze staplových tkanin a je kladen důraz na rozměrnou tkaninu bez švů. Vyrábí se však
i síťové a monofilové pásy.

Filtrační nekonečný pás